PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners

PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners

Ang Public Safety Savings and Loan Association Inc. (PSSLAI) ay isang samahan na ang layunin ay magbigay serbisyo para sa mga pamilya ng pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng pautang. Ngayong panahon ng krisis, muling ibinalik ng PSSLAI ang Calamity Loan upang matugunan ang pinansyal na pangangailangan ng mga PNP at BFP frontliners. Maaring magloan … Read more

Landbank ACADEME Lending Program

Landbank of the Philippines has recently launched its new lending program with 3 billion pesos credit support. Landbank ACADEME (Access to Academic Development to Empower the Masses Towards Endless Opportunities) Lending Program aims to boost the capacity to implement study now pay later scheme for students enrolled in private academic institutions all over the Philippines. … Read more

Automatic Savings Plan: A Dose For Making Excuse On Why You Can’t Save

Automatic saving plan -- saving tips for 2020

An automatic savings plan is a systematic method of saving money wherein a contributor will allow the involvement of a financial entity such as banks. This is to ensure a safer and more effective way of handling one’s savings in order to successfully meet the contributor’s financial goals. The automatic savings plan will allow the … Read more

Abot Kayang Mapagkakakitaan Sa Panahon Ng COVID 19

Income opportunities during COVID-19

“Kung ang oportunidad ay di dumating, gumawa ka”, isang katagang karaniwan nating naririnig at ngayon ay magbibigay daan upang maisakatuparan ang mga simpleng plano. Now, how can we fully utilize the resources that we have despite limited capital? Well, opportunities are just around the corner, as long as you have a positive attitude, mindset and … Read more

Pag-Ibig Calamity Loan: Who Are Eligible and The Steps to Apply

Pag-Ibig Calamity Loan During COVID 19

PAG-IBIG Calamity Loan is a financial assistance given to members in times of catastrophy just like the COVID 19 pandemic. Now, who are eligible to apply for the calamity loan? All Pag-Ibig members who contributed for at least 24 monthly membership savings can avail. Members can borrow up to 80 percent of their totalPag-Ibig regular … Read more