Computecoin Review

Computecoin Review – Building the Foundation of the Metaverse [Video]

Kaibagan, handa ka na bang pasukin ang mundo ng metaverse?

Kung handa na, pag-usapan natin ang importanteng bagay na magbibigay ng mas kapana-panabik na kabanata sa mundo ng metaverse – ang Computecoin!

Ang Computecoin ay magiging infrastructure ng mga metaverse applications. Ang Computecoin o CCN ay magbibigay ng abunda, mura, low-latency at mapagkakatiwalaang computer and storage powers para sa Web 3.0 pioneers.

Bakit mahalaga ito sa iyo? Dahil kabilang ka sa mga Web 3.0 pioneers. Sinu-sino ba ang mga Web 3.0 pioneers? Ang mga VR developers, Ang mga AI engineers at team na bumubuo dito, ang mga metaverse end users tulad ko, ang mga NFT collectors, ang mga decentralized platforms ng cryptocurrency, at marami pang iba.

Ano ba ang primary focus ng Computecoin? Ang focus ng CCN ay ang pagpapagana ng mga metaverse applications sa pamamagitan ng pagkonekta at dynamic na pagconfigure sa mga decentralized clouds tulad ng Filecoin, Dfinity, at iba pang mga data centers para mas lalo nitong mapapaganda ang experience ng mga end-users. Halimbawa, kapag ikaw ay naglalaro ng VR games. Imagine playing a virtual game na walang lag talaga, at super ganda ng graphics! Kahit gaano na kadami ng mga players, super smooth pa rin ang experience!

Dahil ang mundo ng metaverse ay bago pa lamang, marami itong challenges na kinakaharap. At ito nga ang pagtutuunan ng pansin ng Computecoin. Ang mission ng CCN na makapagbigay ng low-cost at  instantaneous, at mapagkatiwalaan na computing power ay magiging posible dahil sa underlying technologies na gagamitin ng Computecoin, at of course, dahil sa talented na team na bumubuo dito.

Ang Computecoin ay driven by two layers. Ang PEKKA at ang blockchain na kung tawagin ay MCP o the Metaverse Computer Protocol. Ang CCN’s mainnet, MCP, ay nakadesinyo upang masegurado ang reliability at authenticity ng bawat virtual machine sa loob ng network. May consensus algorithm ang mainet ng CCN na kung tawagin ay proof of honesty. Ito ay magbibigay ng garantiya sa mga users na maaari nilang ma-verify ang outsourced computing results.

Ano naman ang gagawin ng PEKKA bilang isa sa mga layers ng Computecoin? Ang PEKKA ang siyang mag-a-aggregate, mag-o-optimize, at mag-di-distribute ng computing power mula sa mga networks na Filecoin at Chia. Halimbawa, ang Filecoin ay isang decentralized na digital storage system, at kahit sino sa mundo ay pwedeng e-rent ang kanilang mga hindi nagagamit na hard drive space. Magiging low-latency at eco-friendly ang magiging resulta compared sa centralized na storage system. For example, kung ang isang end-user ay nakatira sa Pilipinas, ang data ay kukunin sa pinakamalapit na lugar o storage. Dahil dito, ang retrieval at rendering ng data ay mas mabilis adding to a beautiful end-user experience, lalo na kapag ikaw ay naglalaro ng VR games.

Kung gusto pa ninyo ng mga videos na ganito, ikakasiya ko kung mag-subscribe kayo ngayon sa Money Infinity. Please remember, na ang mga video content ng Money Infinity ay for general information purposes only. Hindi ito financial advice. Please check the video description for more details and links para matulungan kayong mag-umpisa sa inyong personal na research about Computecoin.

Sa ngayon, may apat na malalaking applications ang CCN. Ang mga ito ay Ale Wallet, Web DECO, DeBox at Uverse. Sa video na ito, ipakita ko sa inyo ang overview ng Ale Wallet. Ang Ale wallet ay isang digital wallet ng Computecoin ecosystem. Maihahalintulad natin ito sa Metamask wallet. Isa itong browser extension na ngayon ay available sa Chrome browser. Ang mga miners ay pwedeng makatatanggap ng mining rewards sa Ale wallet. Ang mga VR or AR developers ay pwedeng mag-renta ng high-quality virtual machines with Ale. Pwede din mag-hold o tatanggap ng coins sa Ale Wallet. Para nga itong Metamask wallet, but more ambitious than that. Nasa infancy stage pa ang Ale Wallet for sure, but in time, Ale could be one of the wallets any crypto hodlers and investors should have, and so with other applications ng Computecoin.

Recommended reading: How to Buy Crypto On Binance with Debit Card in the Philippines

The best loans for you 💸


First loan

0% fees

97% recommended

Repayment: Up to 30 days

Age: 21-70 years old


Up to P25,000

Best Choice

Interest Rate

0% at first loan

98% recommended

Repayment: Up to 30 days

Age: 20-65 years old


Up to P20,000

Super Fast

Waiting Time

Instant Approval

95% recommended

Repayment: Up to 180 days

Age: 21-70 years old


Up to P20,000

Best Loan

1 thought on “Computecoin Review – Building the Foundation of the Metaverse [Video]”

  1. Pingback: UENC 2.0 Review - Decentralized Public Chain Project - Potential 100x Coin in 2022 - Pinoy Moneys

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top