LoanChamp Review: Fast Cash Online Loans Philippines

LoanChamp Review

Ang Pinakamadaling Mag-Approve!

Naghahanap ng online lending na mabilis mag-approve ng loan? Ay ito na! πŸ˜πŸ‘ Ang Online Loans Pilipinas ay may bagong Android App πŸ‘πŸ€‘, ang proseso ng napakabilis… mabilis din mag-approve! Kaya perfect pang-emergency!


This is our LoanChamp Personal Loan Review! If you want to apply for a quick cash loan online, then LoanChamp could be one of your options.

Why LoanChamp Online Loan is good for emergency purposes?

 • Quick installation
 • Fast and easy application
 • Fast approval
 • Friendly customer support compare to other online lending

Aside from the above-listed points, LoanChamp has a considerable interest rate compare to other OLA or Online Lending. The processing fee to be deducted from your loan proceeds is not as high too.

And above all, there is no other hidden charges!

If you will encounter problem during the application, you can ask their friendly customer support for help.

What are the accepted valid IDs?

Good news, they will accept most of the valid IDs that you have right now!

 • SSS ID
 • TIN ID
 • PRC ID
 • Passport
 • UMID ID
 • Voter’s ID
 • NBI
 • Enhanced Postal ID

To make sure you’ll get accepted, make sure to take a clear photo of you holding the ID… it is part of their self-verification procedure. You should be doing that in a room with a proper lightning, most probably with a clear or white background…

You also need to give 2 family references, it could be your mother, father, wife or spouse or sibling.

And, you also need to provide a contact reference of your colleague.

IMPORTANT NOTE:

LoanChamp Easy Cash Loan will also ask for 3 proofs of employment.

TIP: Upload the front and back of your company ID, it is considered 2 proofs already, and you can submit any of the following after that:

 • Payslip
 • ITR
 • COE

Download LoanChamp app here.

This post is an update here.

Looking for more online loans with easy application and fast approval? Visit LegitLoanFinder.com

The following two tabs change content below.

Prime Aque

Founder at Pinoy Moneys
A loving father and husband. I am a WordPress front-end designer and blogger. I love to write and teach you about blogging. I am also addicted to reviewing the famous online loans here in the Philippines.

Basahin ang iba pa naming mga posts to know more!

Asialink Finance Corp. – OFW LOAN

Company Name: ASIALINK FINANCE CORPORATION Website: https://www.asialinkfinance.com.ph/ SEC Registration: No. A199711768 Contact Information: (02) 8709-7777 | 0917 808 9215 Email address: customerservice@asialinkfinance.com.ph Office Address: Suite 210 AIC Gold Tower Emerald…

Leave a Comment