PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners


Featured Loan: 0% Interest up to 10,000! No Need App!


PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners

Ang Public Safety Savings and Loan Association Inc. (PSSLAI) ay isang samahan na ang layunin ay magbigay serbisyo para sa mga pamilya ng pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng pautang. Ngayong panahon ng krisis, muling ibinalik ng PSSLAI ang Calamity Loan upang matugunan ang pinansyal na pangangailangan ng mga PNP at BFP frontliners. Maaring magloan hanggang 300,000 (salary/pension deduction) 500,000 (secured by deposit) sa loob lamang ng 6, 12, 18 o 24 na buwan. Mayroon itong interest rate na 7.5% per annum.Mayroong anim na hakbang upang makapag-apply ng PSSLAI Calamity Loan:

  1. Iencode at iclcik ang link na: hhtps://www.psslai.com/loan-application-inquiry  upang sagutan ang Online Loan Inquiry Form.
  2. Maghintay ng tawag mula sa PSSLAI customer representative upang i-verify,  i-assess at mabigyan ng computation.
  3. Ayon sa napagkasunduan, ipapadala ng PSSLAI customer representative sa email address ang karagdagang loan forms at listahan ng mga dokumento na dapat isubmit kasama ang loan form.
  4. Lagdaan ang lahat ng forms, iprint ng kumpleto, at dalhin kasama ng dokumentong nabanggit sa listahan sa pinakamalapit na M Lhuilier branch. Tandaan na mayroong courier fee na Php 100 ang M Lhuilier.
  5. Hintayin ang tawag mula sa Loan Processor para mai-verify at maprocess ang loan.
  6. Pagka-approve ng loan, ang loan proceeds ay ikekredit sa bank account at pwede ng gamitin ang iTrack para ito ay ma withdraw.

Para sa mga interesado, maaring mag-apply ng loan hanggang May 15, 2020. Sa pamamagitan ng malasakit at karagdagang ayuda, paghihirap sa panahon ng krisis ay maitatawid. Mabuhay ang mga bagong bayani mula sa hanay ng PNP at BFP at maraming salamat PSSLAI!

To check our lists of legit online loans, visit our official online loans recommendation pagehttp://pinoymoneys.com/pinoy-utang/

Source: www.psslai.com

The following two tabs change content below.

Sharmaine Escarian

Unstoppable, determined and very passionate. A full time HR practitioner, freelance writer, a loving daughter and a seeker of adventures, lifetime learning and improvement. And shall continue to design the life that she has always dreamed of -- inspirational, purposeful and a journey where there is contentment and genuine happiness.

Latest posts by Sharmaine Escarian (see all)


Basahin ang iba pa naming mga posts to know more!

SSS Calamity Loan

sss calamity loan during the covid-19 pandemic

Featured Loan: 0% Interest up to 10,000! No Need App! The Calamity Loan provided by SSS and PAG-IBIG has the same purpose of providing immediate financial assistance to members who…

Leave a Comment