PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners

PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners

PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners

Ang Public Safety Savings and Loan Association Inc. (PSSLAI) ay isang samahan na ang layunin ay magbigay serbisyo para sa mga pamilya ng pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng pautang. Ngayong panahon ng krisis, muling ibinalik ng PSSLAI ang Calamity Loan upang matugunan ang pinansyal na pangangailangan ng mga PNP at BFP frontliners. Maaring magloan hanggang 300,000 (salary/pension deduction) 500,000 (secured by deposit) sa loob lamang ng 6, 12, 18 o 24 na buwan. Mayroon itong interest rate na 7.5% per annum.

Mayroong anim na hakbang upang makapag-apply ng PSSLAI Calamity Loan:

  1. Iencode at iclcik ang link na: hhtps://www.psslai.com/loan-application-inquiry  upang sagutan ang Online Loan Inquiry Form.
  2. Maghintay ng tawag mula sa PSSLAI customer representative upang i-verify,  i-assess at mabigyan ng computation.
  3. Ayon sa napagkasunduan, ipapadala ng PSSLAI customer representative sa email address ang karagdagang loan forms at listahan ng mga dokumento na dapat isubmit kasama ang loan form.
  4. Lagdaan ang lahat ng forms, iprint ng kumpleto, at dalhin kasama ng dokumentong nabanggit sa listahan sa pinakamalapit na M Lhuilier branch. Tandaan na mayroong courier fee na Php 100 ang M Lhuilier.
  5. Hintayin ang tawag mula sa Loan Processor para mai-verify at maprocess ang loan.
  6. Pagka-approve ng loan, ang loan proceeds ay ikekredit sa bank account at pwede ng gamitin ang iTrack para ito ay ma withdraw.

Para sa mga interesado, maaring mag-apply ng loan hanggang May 15, 2020. Sa pamamagitan ng malasakit at karagdagang ayuda, paghihirap sa panahon ng krisis ay maitatawid. Mabuhay ang mga bagong bayani mula sa hanay ng PNP at BFP at maraming salamat PSSLAI!

To check our lists of legit online loans, visit our official online loans recommendation pagehttps://pinoymoneys.com/pinoy-utang/

Source: www.psslai.com

The best loans for you 💸


First loan

0% fees

97% recommended

Repayment: Up to 30 days

Age: 21-70 years old


Up to P25,000

Best Choice

Interest Rate

0% at first loan

98% recommended

Repayment: Up to 30 days

Age: 20-65 years old


Up to P20,000

Super Fast

Waiting Time

Instant Approval

95% recommended

Repayment: Up to 180 days

Age: 21-70 years old


Up to P20,000

Best Loan

1 thought on “PSSLAI Calamity Loan: A Way to Pay Tribute to PNP and BFP Frontliners”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top